Български bg   English en   Italiano it

Transis LTD

7003 Ruse
2 Traktsiya Str.
+359 82 81 55 39
+359 82 84 46 93 - fax
transis@transis-bg.com

Проект: BG16RFOP002-2.089-2380-C01

Дата: 19.12.2020г.

Проект: B№ BG16RFOP002-2.089-2380-C01 Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Цел: Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Бенефициент: „Трансис“ ЕООД

Обща стойност на проекта: 50 000 лв., от които 100 % европейско финансиране

Начало: 13.12.2021 г.

Край: 13.03.2022 г.


Проект: BG16RFOP002-2.073-17149

Дата: 16.09.2020г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-17149 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: „Трансис“ ЕООД

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.