Български bg   English en   Italiano it

Transis LTD

7003 Ruse
via Traktsiya, n. 2
+359 82 81 55 40
+359 82 84 46 93 - fax
transis@transis-bg.com

ДИСПЕЧЕР ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

Във връзка с попълване на екипа си, търсим диспечер транспортни средства

Изисквания:

 • Подходящо средно или висше образование;
 • Владеене на италиански или английски език – писмено и говоримо;
 • Компютърна грамотност;
 • Отговорност и стриктност при изпълнение на поставените задачи, лоялност, логическо мислене, желание за работа в динамична среда;
 • Опитът на подобна позиция или в областта на логистиката ще се счита за предимство.

Отговорности:

 • Осъществяване на пряк контрол върху транспортните средства и работата на водачите;
 • Следене за безпроблемното извършване на превоз на стоки до клиенти в указаните срокове;
 • Комуникация с клиенти и партньори, относно поети ангажименти по транспортни услуги;
 • Оформяне на необходимите документи свързани с превоза и товаро-разтоварната дейност;
 • Спазване на фирмените правила на работа;
 • Регулярна отчетност към Мениджмънта на компанията.

Компанията предлага:

 • Много добри условия на работа;
 • Конкурентно възнаграждение;
 • Работа в екип от професионалисти.

Моля, изпращайте актуална автобиография и мотивационно писмо на адрес transis@transis-bg.com. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.


Обратно