Български bg   English en   Italiano it

Transis LTD

7003 Ruse
via Traktsiya, n. 2
+359 82 81 55 40
+359 82 84 46 93 - fax
transis@transis-bg.com

Проект: BG16RFOP002-2.073-17149

Дата: 16.09.2020г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.073-17149 - Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Бенефициент: „Трансис“ ЕООД

Обща стойност: 10000 лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране.

Начало: 14.09.2020 г.

Край: 14.12.2020 г.